Życie w placówce


W pracy z grupą wychowanków należy ustalić klarowne i zrozumiałe dla dzieci i młodzieży zasady wyznaczające granice. Dzięki temu podopieczni mogą czuć się bezpieczniej, łatwiej przychodzi im zaadaptować się w grupie i w placówce. Regulamin określa prawa i obowiązki wychowanka, natomiast zasady pracy z grupą określają szczegółowe metody współpracy pomiędzy wychowankami a wychowawcami. W każdej z naszych placówek oferujemy szereg zajęć dedykowanych odpowiednio do wieku podopiecznych. Oferta dla podopiecznych obejmuje takie zajęcia jak; społeczność wychowanków, wsparcie ze strony psychologa, socjoterapię, zajęcia z integracji sensorycznej, fizjoterapia, zajęcia z sensoplastyki, seanse w grocie solnej oraz tężni solankowej, zajęcia w ramach usamodzielnienia „Droga do dorosłości”, zajęcia kulinarne, plastyczne, sportowo-rekreacyjne, teatralne, relaksacyjne, gry planszowe, sezonowe prace w ogrodzie, arteterapia, gry i zabawy dydaktyczne, naukę prawidłowych postaw macierzyńskich,

Pomagamy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne i dydaktyczne.
Swoją pracę, w dużej mierze opieramy na programach własnych, które każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych klientów.