Życie w placówce


W pracy z grupą wychowanków należy ustalić klarowne i zrozumiałe dla dzieci i młodzieży zasady wyznaczające granice. Dzięki temu podopieczni mogą czuć się bezpieczniej, łatwiej przychodzi im zaadaptować się w grupie i w placówce. Regulamin określa prawa i obowiązki wychowanka, natomiast zasady pracy z grupą określają szczegółowe metody współpracy pomiędzy wychowankami a wychowawcami.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Placówka przy ul. Parkowa 12

Integracja sensoryczna
Zajęcia kulinarne
Zajęcia plastyczne
Koło turystyczne
Zajęcia sportowe i rekreacyjne
Zajęcia muzyczne
Zajęcia teatralne
Zajęcia relaksacyjne
Zajęcia programu edukacyjnego „Droga do dorosłości”
Zajęcia pn. „Grupa wsparcia dla rodziców”
Socjoterapia
Społeczność
Indywidualne zajęcia ogólnorozwijające z pedagogiem
Prace sezonowe w ogrodzie
Placówka przy ul. Parkowa 12 b

Społeczność
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Zajęcia muzyczne
Zajęcia plastyczne
Gry strategiczne
Prace sezonowe w ogrodzie
Placówka przy ul. Działkowa 24

Zajęcia pn. „Gry planszowe na Działkowej”
Zajęcia Kulinarne
Zajęcia plastyczne
Zajęcia relaksacyjne
Społeczność
Zajęcia teatralne
Placówka przy ul. Św. Benedykta

Społeczność „ Benedykta”
Zajęcia Kulinarne
Benedyktyńskie spacery po Krakowie
Zajęcia – „Arteterapia”
Gry i zabawy dydaktyczne
Placówka przy Al. Pod Kopcem 10 a

Dla małoletnich matek
Społeczność
Koło artystyczno-plastyczne
Nauka prawidłowych postaw macierzyńskich
Zajęcia kulinarne (edukacja żywieniowa niepełnoletnich matek)
Prace sezonowo – porządkowe w ogrodzie
Dla dzieci młodszych
Zajęcia rehabilitacyjne
Zabawy pobudzające rozwój dzieci młodszych w następujących sferach:
a) sfera kontroli postawy i lokomocji,

b) sfera koordynacji wzrokowo-ruchowej,

c) sfera mowy i myślenia,

d) sfera dojrzałości społecznej.

Dla dzieci starszych
Zajęcia rehabilitacyjne,
Zajęcia z sensoplastyki,
Zabawy pobudzające rozwój dzieci starszych;
a) zabawy ruchowe,

b) zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne,

c) zabawy dydaktyczne,

d) zabawy tematyczne,

e) zabawy twórcze.

Placówka przy Al. Pod Kopcem 26

Społeczność
Zajęcia kulinarne (edukacja żywieniowa niepełnoletnich matek)
Zajęcia artystyczno – plastyczne
Nauka prawidłowych postaw macierzyńskich
Prace sezonowo – porządkowe w ogrodzie
Placówka przy ul. Borkowskiej 29

Społeczność
Zajęcia kulinarne
Zajęcia plastyczne
Część zajęć organizowana jest wspólnie dla podopiecznych wszystkich naszych placówek na terenie placówki przy ul. Parkowej 12 oraz przy Al. Pod Kopcem 10 a.

Pomagamy młodzieży i ich rodzinom poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne i dydaktyczne.
Swoją pracę, w dużej mierze opieramy na programach własnych, które każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych klientów.