Projekty

Defibrylatory dla CPOW „Parkowa” – otrzymaliśmy siedem defibrylatorów AED w ramach współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego.

„Bezpieczni bo zaszczepieni”

Program realizowany w ramach współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce w 2021 roku. W ramach programu zostało zaszczepionych 50 naszych podopiecznych w wieku 14 – 18 lat.

Szczepienia przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.


„Ukryte marzenia” – projekt rozwoju osobistego kobiety, w ramach projektu nasze wychowanki otrzymały pełen wachlarz motywacji i umiejętności do samoprezentacji, wiary we własną niepowtarzalność.


„Zdrowe zęby, ładny uśmiech”
W ramach projektu zrealizowano wśród znacznej grupy wychowanków profesjonalną higienizację jamy ustnej i zębów.

„Zobaczyć lepszą przyszłość”
W trakcie projektu realizowanego wspólnie z międzynarodową fundacją Vision for Life w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wykonano wśród wychowanków badania przesiewowe wzroku, a następnie tym dzieciom, u których wykryto nieprawidłowości widzenia zostały dobrane i przekazane odpowiednie okulary.


„Regał z kulturą”
Celem projektu realizowanego we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym było rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa. W ramach projektu nasze placówki otrzymały kilka regałów z książkami dostosowanymi do wieku wychowanków.

„Anioł w Krakowie”
Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Budujemy Nadzieję z siedzibą w Skawinie.

Celem projektu było niesienie pomocy dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację spotkań wolontariuszy z ich podopiecznymi (dziećmi) w szczególności wycieczek do kina, zoo, wspólnego spędzania czasu podczas zabawy, wyjazdów integracyjnych.

„Razem do dzieła” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Buma im. Jacka i Piotra Michalskich z siedzibą w Krakowie i współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu było zaangażowanie wychowanków placówek administrowanych przez Centrum oraz dzieci ze środowiska we wspólne przedsięwzięcia jakim są warsztaty o tematyce dziennikarskiej, warsztaty o tematyce filmowej, warsztaty o tematyce fotograficznej. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w wiedzę z poszczególnych dziedzin, poznają warsztat dziennikarski, filmowy i fotograficzny. Projekt zakończy się wystawą i prezentacją prac uczestników.

„Generacje – Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”
To drugi cykl projektu realizowanego we współpracy z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta Dzieciom z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu była integracja i wspólna aktywizacja twórcza dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych administrowanych przez Centrum oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i domów dziennego pobytu. Obie grupy (dzieci i seniorzy) uczestniczyły w koncertach, przedstawieniach, wystawach oraz w warsztatach plastycznych, muzycznych, i teatralnych, by na koniec przygotować wystawę własnych prac artystycznych i wystąpić w przygotowanym wspólnie spektaklu.

„Sekcja dyskusyjnej książki”
Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie przeznaczony dla dzieci młodszych.

Celem projektu było kształtowanie krytycznego myślenia, wyzwolenie refleksji i podnoszenie umiejętności radzenia sobie ze zmiennością otaczającego świata. W projekcie przewidziano m.in. głośne czytanie wybranych książek, omawianie motywów postępowania bohaterów, analizę fabuły pod katem własnych doświadczeń. Zajęcia odbywały się na terenie biblioteki.

Strona główna
Misja
Pomagamy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne i dydaktyczne.
Swoją pracę, w dużej mierze opieramy na programach własnych, które każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych klientów.