Wsparcie

Organizacje i podmioty współpracujące z nami lub wspierające nasze działania to m.in.: Fundacja dla dzieci Uśmiech dziecka, Fundacja Pomocy sierotom, Fundacja Wolne Arty, Fundacja Sarigato, Holding 1 S.A.,