O nas

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” zapewnia obsługę sześciu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego ukierunkowanych na  pomoc dzieciom od urodzenia, dzieciom starszym i młodzieży, która wykazuje zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia psychiczne, zachowania depresyjne, problemy szkolne, problemy wieku dorastania (niemożność porozumienia się z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, dorosłymi) w tym  takim, które dokonywały prób samobójczych, a także małoletnim  dziewczętom w ciąży i małoletnim matką, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.

W celu wzbogacania własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego kadra merytoryczna pracuje z bardziej doświadczonym specjalistą poprzez  udział w superwizji rozumianej jako proces ciągłego uczenia się.

Kadra


Jarosław Chodorowski
Więcej
Katarzyna Michalik-Waśko
Więcej


Maja Ostaszewska
Więcej
Irena Michalewska
Więcej
Brak zdjęcia
Joanna Borek
Więcej
Agnieszka Dyczkowska–Krupińska
Więcej
Brak zdjęcia
Joanna Kawecka
Więcej
Joanna Pilch
Więcej
Brak zdjęcia
Maria Stolarz
Więcej
Brak zdjęcia
Piotr Koloch
Więcej
Brak zdjęcia
Joanna Kulińska
Więcej
Jolanta Kołodziej
Więcej


Wacław Kostka
Więcej
Patrycja Kacprzak
Więcej
Anna Bukowska
Więcej
Iwona Kostka
Więcej
Tomasz Teczyński
Więcej
Bartosz Wilczyński
Więcej
Brak zdjęcia
Karolina Galwas
Więcej


Anna Oleniacz
Więcej
Ewa Solarz
Więcej
Marzena Puchalska
Więcej
Joanna Kościółek
Więcej
Brak zdjęcia
Aleksandra Lepak
Więcej
Paweł Wajda
Więcej


Grażyna Łękawska
Więcej
Małgorzata Nicpoń
Więcej
Kordian Kubica
Więcej
Brak zdjęcia
Zbigniew Filipek
Więcej


Michał Wójcik
Więcej
Paulina Bartnicka
Więcej
Jan Nikodemowicz
Więcej
Brak zdjęcia
Izabela Snopkowska
Więcej
Brak zdjęcia
Sylwia Wójtowicz
Więcej


Brak zdjęcia
Joanna Kulińska
Więcej
Brak zdjęcia
Bogusława Strama
Więcej
Brak zdjęcia
Barbara Pilek
Więcej
Brak zdjęcia
Anna Piska
Więcej
Brak zdjęcia
Agnieszka Wójcikiewicz
Więcej
Brak zdjęcia
Bernadetta Kruczek
Więcej
Brak zdjęcia
Dominika Bartczyszyn
Więcej
Brak zdjęcia
Bożena Pawliczuk
Więcej
Brak zdjęcia
Małgorzata Machnik
Więcej
Brak zdjęcia
Barbara Rospond
Więcej
Brak zdjęcia
Ewa Budzyn
Więcej
Brak zdjęcia
Barbara Piwowarczyk
Więcej
Brak zdjęcia
Danuta Kurek-Kleszcz
Więcej


Brak zdjęcia
Magdalena Rudzińska
Więcej
Brak zdjęcia
Grażyna Popiel
Więcej
Brak zdjęcia
Alicja Bednarczyk
Więcej
Brak zdjęcia
Patrycja Cełko
Więcej