O Nas

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” zapewnia obsługę sześciu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz jednej placówki typu socjalizacyjnego.

Placówki ukierunkowane są na  pomoc dzieciom od urodzenia, dzieciom starszym i młodzieży, która wykazuje zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia psychiczne, zachowania depresyjne, problemy szkolne, problemy wieku dorastania (niemożność porozumienia się z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, dorosłymi) w tym  takim, które dokonywały prób samobójczych, dzieciom czasowo lub trwale pozbawionym opieki ze strony rodziców a także małoletnim  dziewczętom w ciąży i małoletnim matką, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.