O Nas

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie zapewnia obsługę siedmiu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. We wszystkich naszych placówkach mamy 98 miejsc dla dzieci od 1 miesiąca życia aż do 18 roku życia.

Placówki ukierunkowane są na  pomoc dzieciom i młodzieży, która wykazuje zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia psychiczne, zachowania depresyjne, problemy szkolne, problemy wieku dorastania (niemożność porozumienia się z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, dorosłymi) w tym  takim, które dokonywały prób samobójczych, dzieciom czasowo lub trwale pozbawionym opieki ze strony rodziców a także małoletnim  dziewczętom w ciąży i małoletnim matką, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki ze strony rodziców lub opiekunów.