Placówki

 • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
 • (obsługuje 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz 2 placówki typu socjalizacyjnego)
  • dyrektor: Jarosław Chodorowski
  • zastępca dyrektora: Katarzyna Michalik-Waśko
  • ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków tel. (12) 656-09-94 lub (12) 656-23-61,
  • e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl

 • ( P1 ) Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 14 wychowanków
  • ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków
  • koordynator placówki: Paweł Wajda
  • tel. (12) 656-09-94 wew. 17,
  • e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl

 • ( P2 ) Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 10 wychowanków
  • ul. Parkowa 12 B, 30-538 Kraków
  • koordynator placówki: Paulina Bartnicka
  • tel. (12) 656-09-94 wew. 15,
  • e-mail: parkowa12b@parkowa12.krakow.pl

 • ( D ) Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 wychowanków
  • ul. Działkowa 24/21-22, 30-854 Kraków
  • koordynator placówki: Joanna Kościółek
  • tel. (12) 380-65-51
  • e-mail: dzialkowa@parkowa12.krakow.pl

 • ( B ) Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 6 wychowanków
  • ul. Świętego Benedykta 11/7, 30-536 Kraków
  • koordynator placówki: Grażyna Łękawska
  • tel. (12) 294-62-71
  • e-mail: benedykta@parkowa12.krakow.pl

 • ( K1 ) Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 14 wychowanków
  • Aleja Pod Kopcem 10A, 30-544 Kraków
  • koordynator placówki: Bogumiła Strama
  • tel./ fax (12) 656-14-33
  • e-mail: podkopcem10@parkowa12.krakow.pl

 • ( K2 ) Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 14 wychowanków
  • Aleja Pod Kopcem 26, 30-544 Kraków
  • koordynator placówki: Magdalena Rudzińska
  • tel./ fax (12) 656-63-82
  • e-mail: podkopcem26@parkowa12.krakow.pl
 • ( KA ) Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 10 wychowanków
  • ul. Kąpielowa 41, 30-698 Kraków
  • koordynator: Barbara Ciszewska
  • tel. (12) 287-44-96
  • e-mail: kapielowa@parkowa12.krakow.pl

 • ( BO1 ) Placówka typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków
  • ul. Borkowska 29/44-45, 30-438 Kraków
  • koordynator: Mariusz Niedzielski
  • tel. (12) 264-20-49
  • e-mail: borkowska1@parkowa12.krakow.pl

 • ( BO2 ) Placówka typu socjalizacyjnego dla 8 wychowanków
  • ul. Borkowska 29/32-33, 30-438 Kraków
  • koordynator: Marlena Kasztura-Piwowarczyk
  • tel. (12) 264-79-79
  • e-mail: borkowska2@parkowa12.krakow.pl