Placówki

 • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” (obsługuje 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz jedną placówkę typu socjalizacyjnego)
  • dyrektor: Jarosław Chodorowski
  • zastępca dyrektora: Katarzyna Michalik-Waśko
  • ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków tel./fax (12) 656-09-94, (12) 656-23-61,
  • e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl

 • Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego
  • koordynator placówki: Wacław Kostka
  • e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl
  • ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków
  • tel. (12) 656-09-94 wew. 17,

 • Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego
  • koordynator placówki: Paulina Bartnicka
  • ul. Parkowa 12 B, 30-538 Kraków
  • tel. (12) 656-09-94 wew. 15,
  • e-mail: parkowa12b@parkowa12.krakow.pl

 • Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego
  • koordynator placówki: Joanna Kościółek
  • ul. Działkowa 24/21-22, 30-854 Kraków
  • tel. (12) 380-65-51
  • e-mail: dzialkowa@parkowa12.krakow.pl

 • Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego
  • koordynator placówki: Grażyna Łękawska
  • ul. Świętego Benedykta 11/7, 30-536 Kraków
  • tel. (12) 294-62-71
  • e-mail: benedykta@parkowa12.krakow.pl

 • Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego
  • koordynator placówki: Bogumiła Strama
  • Aleja Pod Kopcem 10A, 30-544 Kraków
  • tel./ fax (12) 656-14-33
  • e-mail: podkopcem10@parkowa12.krakow.pl

 • Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego
  • koordynator placówki: Magdalena Rudzińska
  • Aleja Pod Kopcem 26, 30-544 Kraków
  • tel./ fax (12) 656-63-82
  • e-mail: podkopcem26@parkowa12.krakow.pl

 • Placówka typu socjalizacyjnego
  • koordynator placówki: Marlena Kasztura-Piwowarczyk
  • ul. Borkowskiej 29, 30-438 Kraków
  • tel. (12) 264-20-49
  • e-mail: borkowska@parkowa12.krakow.pl