Patryk Ćwik

8 - Wychowawcy placówki przy Alei Pod Kopcem 26