O wychowaniu

dobre wychowanie

ODSŁUCHAJ

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby poprzez to wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał
bardziej być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich.”

                                                                       Jan Paweł II – Papież 

„Wychowanie to spotkanie dwóch podmiotów,
nauczyciela i ucznia, człowieka z człowiekiem,
Ja i Ty – scalającą kategorią w tym spotkaniu
jest dialog wychowawczy.
Dialogu tego nie należy kojarzyć
wyłącznie z rozmową, może on bowiem
odbywać się również bez słów.
Jest ten dialog szczególnym rodzajem komunikacji,
Nastawionej na wzajemne zrozumienie,
zbliżenie się i współdziałanie wychowawcy
i wychowanka, którzy oddziałując na siebie
(dialogizując) wzajemnie się wychowują
i wzajemnie się od siebie uczą.”

                                                                                          Martin Buber

„We wnętrzu każdego człowieka istnieje jakaś prawda.
Można powiedzieć, że każdy człowiek ma w sobie
miarę wewnętrznej prawdy, każdy człowiek jest jakby lustrem,
w którym odbija się otaczający go świat i on sam się odbija.
Można zatem powiedzieć, że jest tyle prawd, ilu jest ludzi,
ale pomiędzy tymi prawdami, gdzieś na dnie,
jest jakieś pokrewieństwo, jakaś wspólnota.
Prawda, ta wspólna podstawa, leży na dnie duszy
każdego człowieka.
Zadaniem wychowawcy jest pomóc urodzić się owej prawdzie.”

                                                                                            ks. Józef Tischner