Przebudowa klatki schodowej - zam. publi. nr1/2012

ETAP I