STRONA GŁÓWNA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

dostawę i montaż okna PCV

w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa”

w Krakowie, ul. Parkowa 12

 

 

Dyrektor Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Krakowie, ul. Parkowa 12 zaprasza do złożenia oferty drogą elektroniczną lub osobiście na montaż okna zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) załączoną do niniejszego zapytania.

 

1)   okno PCV kolor dąb,

2)   wymiary 1280 (640 x 640) x 1410,

3)   profil 5-komorowy, szyba U= 1,0,

4)   szpros międzyszybowy wewnętrzny 26 mm, kolor dąb,

5)   okucia brąz.

Cena powinna uwzględniać:

 

Miejsce wykonania prac:

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Parkowa” ul. Parkowa 12 Kraków,

Przed złożeniem oferty oferent winien dokonać wizji lokalnej.

 

Forma płatności:

14 dni po otrzymaniu rachunku, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego,

 

Termin przedstawienia ofert: do dnia 05.11.2012r.

 

Osoba do kontaktu:

Jarosław Chodorowski – tel. 12/656-09-94

 

                                                                                          Z poważaniem

                                                        Jarosław Chodorowski

                                                               dyrektor SPOW „Parkowa”