Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"PARKOWA" Pole tekstowe:

 

Pole tekstowe: ul. Parkowa 12
30-538 Kraków
tel. (012) 656-09-94
     (012) 656-23-61

      STRONA GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA

KOMU POMAGAMY

FORMY POMOCY

FORMY PRACY

PROGRAMY WŁASNE

PROCEDURA PRZYJĘĆ

ŻYCIE W PLACÓWCE

"GRUPA 13+"

KADRA

AKTY PRAWNE

GALERIA

O WYCHOWANIU

POMOGLI NAM

SZKOŁA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

     Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” jest samodzielną jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej.

CPOW "Parkowa" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży (od 10 roku życia) w zakresie realizacji zadań całodobowej placówki socjalizacyjnej. Placówka ma charakter specjalistyczny, obejmuje opieką dzieci i młodzież sprawiającą trudności wychowawcze związane z kryzysem wieku dojrzewania, konfliktami rodzinnymi, zaburzeniami zachowania i innymi zaburzeniami psychicznymi o znacznym nasileniu.

Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży

oraz ich rodzinom:

  • w minimalizowaniu zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania,

  • w nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością oraz napięciem emocjonalnym,

  • w redukcji poziomu agresji,

  • w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

  • w poprawie relacji: dziecko – rodzic, rodzic – dziecko,

  • w przezwyciężeniu problemów wychowawczych wieku dojrzewania