Życie w placówce

W pracy z grupą wychowanków należy ustalić klarowne i zrozumiałe dla dzieci i młodzieży zasady wyznaczające granice. Dzięki temu podopieczni mogą czuć się bezpieczniej, łatwiej przychodzi im zaadaptować się w grupie i w placówce. Regulamin określa prawa i obowiązki wychowanka, natomiast zasady pracy z grupą określają szczegółowe metody współpracy pomiędzy wychowankami a wychowawcami.

ZAJĘCIA  DODATKOWE

Placówka przy ul. Parkowa 12

 1. Integracja sensoryczna
 2. Zajęcia kulinarne
 3. Zajęcia  plastyczne
 4. Koło turystyczne
 5. Zajęcia sportowe i rekreacyjne
 6. Zajęcia muzyczne
 7. Zajęcia teatralne
 8. Zajęcia relaksacyjne
 9. Zajęcia programu edukacyjnego „Droga do dorosłości”
 10. Zajęcia pn.  „Grupa wsparcia dla rodziców”
 11. Socjoterapia
 12. Społeczność
 13. Wychowanie do życia w rodzinie
 14. Indywidualne zajęcia ogólnorozwijające z pedagogiem
 15. Prace sezonowe w ogrodzie

Placówka przy ul. Parkowa 12 b

 1. Społeczność
 2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 3. Zajęcia muzyczne
 4. Zajęcia plastyczne
 5. Gry strategiczne
 6. Prace sezonowe w ogrodzie

 Placówka przy ul. Działkowa 24 

 1. Zajęcia pn. „Gry planszowe na Działkowej”
 2. Zajęcia Kulinarne
 3. Zajęcia plastyczne
 4. Zajęcia relaksacyjne
 5. Społeczność
 6. Zajęcia teatralne

Placówka przy ul. Św. Benedykta

 1. Społeczność „ Benedykta”
 2. Zajęcia Kulinarne
 3. Benedyktyńskie spacery po Krakowie
 4. Zajęcia – „Arteterapia”
 5. Gry i zabawy dydaktyczne

Placówka przy Al. Pod Kopcem 10 a 

 • Dla małoletnich matek
 1. Społeczność
 2. Koło artystyczno-plastyczne
 3. Nauka prawidłowych postaw macierzyńskich
 4. Zajęcia kulinarne (edukacja żywieniowa niepełnoletnich matek)
 5. Prace sezonowo – porządkowe w ogrodzie
 • Dla dzieci młodszych
 1. Zajęcia rehabilitacyjne
 2. Zabawy pobudzające rozwój dzieci młodszych w następujących sferach:

a) sfera kontroli postawy i lokomocji,

b) sfera koordynacji wzrokowo-ruchowej,

c) sfera mowy i myślenia,

d) sfera dojrzałości społecznej.

 • Dla dzieci starszych
 1. Zajęcia rehabilitacyjne,
 2. Zajęcia z sensoplastyki,
 3. Zabawy pobudzające rozwój dzieci starszych;

a) zabawy ruchowe,

b) zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne,

c) zabawy dydaktyczne,

d) zabawy tematyczne,

e) zabawy twórcze.

Placówka przy Al. Pod Kopcem 26 

 1. Społeczność
 2. Zajęcia kulinarne (edukacja żywieniowa niepełnoletnich matek)
 3. Zajęcia artystyczno – plastyczne
 4. Nauka prawidłowych postaw macierzyńskich
 5. Prace sezonowo – porządkowe w ogrodzie

Część zajęć  organizowana  jest wspólnie dla podopiecznych wszystkich naszych placówek na terenie placówki przy ul. Parkowej 12 oraz przy Al. Pod Kopcem 10 a.