Kontakt

parkowa-logo-gray

                          Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

                  (obsługuje 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego)

                      ul. Parkowa 12,   30-538 Kraków

 tel. / fax (12) 656-09-94,   (12) 656-23-61

e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl 

www.parkowa12.krakow.pl

www.domdziecka.net

dyrektor:  Jarosław Chodorowski

zastępca: Katarzyna Michalik-Waśko

1)    Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego

przy ul. Parkowej 12

30-538 Kraków

tel. / fax (12) 656-09-94, (12) 656-23-61

e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl

koordynator placówki: Wacław Kostka

2)   Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego

przy ul. Parkowej  12 b

30-538 Kraków

tel. / fax (12) 656-09-94, (12) 656-23-61

e-mail: parkowa12b@parkowa12.krakow.pl

koordynator placówki: Paulina Bartnicka

3)    Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego

przy ul. Działkowej 24 / 21-22

30-854 Kraków

tel. 51-55-84-434

e-mail: dzialkowa@parkowa12.krakow.pl 

koordynator placówki: Anna Oleniacz

4)    Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego

przy ul. Świętego Benedykta 11 / 7

30-536 Kraków

tel. (12) 294-62-71

e-mail: benedykta@parkowa12.krakow.pl 

koordynator placówki: Grażyna Łękawska

5)    Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego

przy Aleja Pod Kopcem 10 a

30-544 Kraków

tel./ fax (12) 656-14-33

e-mail: podkopcem10@parkowa12.krakow.pl

www.domdziecka.net

koordynator placówki: Joanna Janiszewska

6)    Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego

przy Aleja Pod Kopcem 26

30-544 Kraków

tel./ fax (12) 656-63-82

e-mail: podkopcem26@parkowa12.krakow.pl

koordynator placówki: Magdalena Rudzińska

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
ul. Parkowa 12
30-538 Kraków
tel./fax (12) 656-09-94, (12) 656-23-61
e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl


Pokaż  Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” na większej mapie