Placówki

W strukturze naszego Centrum działa 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego:

  1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Parkowej 12 przeznaczona jest dla 14 wychowanków
  2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Parkowej 12 b przeznaczona jest dla 10 wychowanków
  3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Działkowej 24/21-22 przeznaczona jest dla 12 wychowanków
  4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Świętego Benedykta 11/7 przeznaczona jest dla 6 wychowanków
  5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy Aleja Pod Kopcem 10 a przeznaczona jest dla 14 wychowanków
  6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy Aleja Pod Kopcem 26 przeznaczona jest dla 14 wychowanków.

Placówki przy ul. Parkowa 12, Parkowa 12 b, Działkowa, Św. Benedykta oraz przy Al. Pod Kopcem 26 przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocji i innymi zaburzeniami, które nie wymagają całodziennych lub całodobowych świadczeń medycznych.

Placówka przy Al. Pod Kopcem 10 a przeznaczona jest dla dzieci od urodzenia, dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz dla małoletnich matek z dziećmi, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.