Fundacja dla dzieci „Uśmiech dziecka”

Fundacja dla dzieci „Uśmiech Dziecka” działa na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych w Krakowie przy Aleja Pod Kopcem 10a oraz Aleja Pod Kopcem 26.

W placówkach tych przebywają dzieci: od urodzenia, małoletnie dziewczęta w ciąży oraz małoletnie matki z dziećmi, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.

Dzięki wsparciu Fundacji placówki mogą jeszcze pełniej realizować swoje zadania i zapewniać podopiecznym ponadstandardową opiekę i pomoc – w tym pomoc specjalistyczną.

 

 

Numer konta bankowego:

Fundacja dla dzieci „Uśmiech Dziecka”.
ING Bank Śląski 42 1050 1445 1000 0022 9800 4561

Siedziba Fundacji; 

30-544 Kraków, Aleja Pod Kopcem 10a

Prezes Fundacji: Elżbieta Kaczor