Wydarzenie

  • 24 października 2018

Już wkrótce nasi wychowankowie uzyskają dodatkowe i wyremontowane pomieszczenia w placówce Pod Kopcem 26. Zwiększy się liczebność placówki ale też i komfort zamieszkania w niej.

Już teraz dziękujemy wszystkim życzliwym nam osobom za pomoc i wsparcie w tym przedsięwzięciu.