Wydarzenie

  • 2 stycznia 2016

Z dniem 1 stycznia 2016r. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy położona w Krakowie przy Alei Pod Kopcem 10a oraz nowa placówka położona przy Alei Pod Kopcem 26 weszły w skład Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”.
Placówki te  przeznaczone są dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki ze strony rodziców, nieletnich dziewcząt w ciąży oraz nieletnich matek z dziećmi.