Zrozumieć nastolatka

Program oparty jest o analizę przypadków, a przygotowane przykłady mają zobrazować podobne do problemów prezentowanych przez rodziny wychowanków z nadzieją, że tego typu praca projekcyjna pozwoli nam dotrzeć do rzeczywistego obrazu rodziny naszego wychowanka. Dotrzeć do „murów”, masek, i obron, którymi zasłaniają się przed autentyczną pogłębioną pracą.

Cele programu:

1. Edukacyjny:
– poznanie prawidłowości rozwoju dziecka w okresie dorastania,
– zapoznanie się z zaburzeniami tego okresu,
– poznanie różnych metod i stylów wychowawczych i ich wpływ na rozwój dziecka,
– zdobycie wiedzy na temat wpływu konfliktów rodzinnych i struktury rodziny na zachowanie dziecka,
– nauczenie nowych sposobów komunikowania się z własnym dzieckiem.

2. Terapeutyczny:
– identyfikacja z problemami, emocjami, lękami bohaterów poruszanych przypadków,
– refleksja nad własnymi emocjami czy problemami ich w ich rodzinach i relacjami z dziećmi,
– pobudzenie samoświadomości rodziców dotyczącej wpływu: własnego zachowania na zachowanie dzieci, nie rozwiązanych własnych konfliktów na funkcjonowanie dzieci oraz wpływu stylów wychowawczych przez nich prezentowanych na ich dzieci.

3. Profilaktyczny:
– zapobieganie pogłębianiu się dysfunkcji w rodzinie,
– pobudzenie odpowiedzialności za zmianę funkcjonowania rodziny.