Wychowanek z charakterem

Powszechnie znany jest ogromny wpływ rodziny na kształtowanie struktury osobowości dziecka. W procesie wychowywania tworzy się rdzeń przekonań dziecka o sobie samym i świecie oraz o jego zdolności do podejmowania decyzji w oparciu o utworzony system wartości. Wychowankowie SPOW „Parkowa”, którzy doświadczyli wielu traumatycznych przeżyć ze strony środowiska rodzinnego cechują się nie tylko małym rozumieniem siebie i innych w zakresie potrzeb i uczuć ale również chaosem w systemie wartości, trudnością w dokonywaniu  pozytywnych wyborów.
    Powyższy program ma na celu realizację wychowania do wartości jako integracji wewnętrznego świata dziecka. Jest to istotne zwłaszcza w okresie adolescencji, kiedy to szczególnie pojawia się: 

  • relatywizm moralny, zaciera się granica między dobrem a złem,
  • zmniejsza się wpływ rodziców na rzecz grupy rówieśniczej,
  • podważa się autorytety,
  • istnieje ogromny wpływ mediów 

    Metoda kształtowania charakteru naszych wychowanków proponowana w tym programie polega na rozpoznaniu świata przekonań, idei i uczuć oraz twórczym dialogu w  triadzie „ Wychowawca – Wychowanek – Rodzic”. Towarzyszy nam przekonanie, ze wychowywać można tylko poprzez wydobywanie z drugiego człowieka wszystkiego co w nim najlepsze.