Rodzina a zaburzenia rozwojowe dziecka w okresie dorastania

Rodzina a zaburzenia rozwojowe dziecka w okresie dorastania

Oba te programy skierowane są do rodziców i opiekunów dzieci przebywających w  placówce. Celem programów jest ukazanie rodzicom, że problem ich dziecka w wieku dorastania dotyka niemalże wszystkich rodziców niezależnie od stanu posiadania, wykształcenia, otoczenia dziecka opieką. Problem dziecka dorastającego jest problemem wielu rodzin mieszkających na wszystkich kontynentach.