Nie jest mi żal

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych

Program jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 13- 17 lat dorastającej w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie ze względu na występujące w nich zagrożenie lub uzależnienie od alkoholu jednego z członków rodziny. Celem programy jest przede wszystkim przepracowanie z młodzieżą doświadczanych przez nią problemów w rodzinie alkoholowej oraz wyposażenie podopiecznych w umiejętności służące przezwyciężaniu trudności z jakimi się stykają.

Tematyka spotkań zebrana została w czterech blokach problemowych:

  1. Przeszłość – psychoedukacja, przekazanie minimum wiadomości na temat funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym oraz sytuacji dziecka w takich rodzinach.
  2. Przyszłość – profilaktyka czyli co zrobić żeby samemu nie pić, wskazania na zagrożenia i możliwości poradzenia sobie z różnymi aspektami problemu.
  3. Trening umiejętności niwelujących deficyty intrapsychiczne powstające w wyniku życia w rodzinie alkoholowej, uczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem oraz rozwiązania problemów pojawiających się wskutek relacji z rodziną.
  4. Trening umiejętności interpsychicznytch, to pokazanie dziecku znającemu przede wszystkim krzyk i uległość innych możliwych sposobów komunikowanie się. Trening zachowań asertywnych, umiejętna krytyka i jej przyjmowanie, rozpoznawanie zachowań agresywnych, uległych.