Być Matką – być Ojcem

Program ten skierowany jest do rodziców dzieci przebywających w naszej placówce.

Głównym celem programu jest pogłębienie samoświadomości rodziców, jak również nabycie przez nich potrzebnych umiejętności rodzicielskich.
Cykl zajęć obejmuje sześć 120 minutowych spotkań z podziałem na grupy matek i ojców.
Spotkania prowadzone są przez psychologa terapeutę i pedagoga.
Grupa liczy 5-6 osób i ma charakter otwarty.

W trakcie trwania programu rodzice nabywają wiedzę m.in. jak:

  • rozpoznać własne, nierozwiązane problemy,
  • rozpoznać i rozumieć znaczenie ról w rodzinie, oraz uczą się pełnienia tych ról,
  • pogłębiać odpowiedzialność za rozwój swój i dziecka,
  • poprawiać komunikację wewnątrzrodzinną,
  • poprawiać umiejętność zaspokajania potrzeb dziecka,
  • poprawiać samo funkcjonowanie dziecka w rodzinie.