Projekty

Projekty zrealizowane:

1.     „Anioł w Krakowie”

Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Budujemy Nadzieję z siedzibą w Skawinie.

Celem projektu jest niesienie pomocy dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację spotkań wolontariuszy z ich podopiecznymi (dziećmi) w  szczególności wycieczek do kina, zoo, wspólnego spędzania czasu podczas zabawy, wyjazdów integracyjnych. Projekt zakończy się w lipcu 2014r.

2.     Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – „Razem do dzieła”

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Buma im. Jacka i Piotra Michalskich z siedzibą w Krakowie i współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu, który trwa do lipca 2015r. jest zaangażowanie wychowanków placówek administrowanych przez Centrum oraz dzieci ze środowiska we wspólne przedsięwzięcia jakim są warsztaty o tematyce dziennikarskiej, warsztaty o tematyce filmowej, warsztaty o tematyce fotograficznej. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w wiedzę z poszczególnych dziedzin, poznają warsztat dziennikarski, filmowy i fotograficzny. Projekt zakończy się wystawą i prezentacją prac uczestników.

3.     „Generacje – Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”

To drugi cykl projektu realizowanego we współpracy z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta Dzieciom z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest integracja i wspólna aktywizacja twórcza dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych administrowanych przez Centrum oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i domów dziennego pobytu. Obie grupy (dzieci i seniorzy) uczestniczą w koncertach, przedstawieniach, wystawach oraz w warsztatach plastycznych, muzycznych, i teatralnych, by na koniec przygotować wystawę własnych prac artystycznych i wystąpić w grudniu 2014r. w przygotowanym wspólnie spektaklu.

4.     „Sekcja dyskusyjnej książki”

Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie przeznaczony dla dzieci młodszych.

Celem projektu jest kształtowanie krytycznego myślenia, wyzwolenie refleksji i podnoszenie umiejętności radzenia sobie ze zmiennością otaczającego świata. W projekcie przewidziano m.in. głośne czytanie wybranych książek, omawianie motywów postępowania bohaterów, analizę fabuły pod katem własnych doświadczeń. Zajęcia odbywają się na terenie Biblioteki.