Projekty

Projekty w trakcie realizacji lub już zakończone:

1. „Zdrowe zęby, ładny uśmiech”

W ramach projektu zrealizowano wśród znacznej grupy wychowanków profesjonalną higienizację jamy ustnej i zębów.

2. „Zawoja – dobra na ferie zimowe”

W ramach współpracy z fundacją Dla dzieci – Uśmiech dziecka w czasie ferii zimowych grupa podopiecznych jednej z naszych placówek spędziła niepowtarzalny tydzień ferii w Zawoi.

3. „Zobaczyć lepszą przyszłość” 

W trakcie projektu realizowanego wspólnie z międzynarodową fundacją Vision for Life w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wykonano wśród wychowanków badania przesiewowe wzroku, a następnie tym dzieciom, u których wykryto nieprawidłowości widzenia zostały dobrane i przekazane odpowiednie okulary.

4. „Regał z kulturą” 

Celem projektu realizowanego we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym było rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa. W ramach projektu nasze placówki otrzymały kilka regałów z książkami dostosowanymi do wieku wychowanków.

5.  „Anioł w Krakowie”

Projekt realizowany  we współpracy ze Stowarzyszeniem Budujemy Nadzieję z siedzibą w Skawinie.

Celem projektu było niesienie pomocy dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację spotkań wolontariuszy z ich podopiecznymi (dziećmi) w  szczególności wycieczek do kina, zoo, wspólnego spędzania czasu podczas zabawy, wyjazdów integracyjnych. Projekt zakończy się w lipcu 2014r.

6.  „Razem do dzieła” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Buma im. Jacka i Piotra Michalskich z siedzibą w Krakowie i współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu było zaangażowanie wychowanków placówek administrowanych przez Centrum oraz dzieci ze środowiska we wspólne przedsięwzięcia jakim są warsztaty o tematyce dziennikarskiej, warsztaty o tematyce filmowej, warsztaty o tematyce fotograficznej. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w wiedzę z poszczególnych dziedzin, poznają warsztat dziennikarski, filmowy i fotograficzny. Projekt zakończy się wystawą i prezentacją prac uczestników.

7.  „Generacje – Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”

To drugi cykl projektu realizowanego we współpracy z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta Dzieciom z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu była integracja i wspólna aktywizacja twórcza dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych administrowanych przez Centrum oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i domów dziennego pobytu. Obie grupy (dzieci i seniorzy) uczestniczyły w koncertach, przedstawieniach, wystawach oraz w warsztatach plastycznych, muzycznych, i teatralnych, by na koniec przygotować wystawę własnych prac artystycznych i wystąpić  w przygotowanym wspólnie spektaklu.

8.  „Sekcja dyskusyjnej książki”

Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie przeznaczony dla dzieci młodszych.

Celem projektu było kształtowanie krytycznego myślenia, wyzwolenie refleksji i podnoszenie umiejętności radzenia sobie ze zmiennością otaczającego świata. W projekcie przewidziano m.in. głośne czytanie wybranych książek, omawianie motywów postępowania bohaterów, analizę fabuły pod katem własnych doświadczeń. Zajęcia odbywały się na terenie biblioteki.