Placówki

W strukturze naszego Centrum działa 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego:

  1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Parkowej 12 przeznaczona jest dla 14 wychowanków
  2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Parkowej 12 b przeznaczona jest dla 10 wychowanków
  3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Działkowej 24/21-22 przeznaczona jest dla 12 wychowanków
  4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Świętego Benedykta 11/7 przeznaczona jest dla 6 wychowanków
  5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy Aleja Pod Kopcem 10 a przeznaczona jest dla 14 wychowanków
  6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy Aleja Pod Kopcem 26/1-2 przeznaczona jest dla 12 wychowanków.

Placówki przy ul. Parkowej 12, Parkowej 12 b, Działkowej i Św. Benedykta przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocji i innymi zaburzeniami, które nie wymagają całodziennych lub całodobowych świadczeń medycznych.

Placówka przy Al. Pod Kopcem 10 a przeznaczona jest dla dzieci od urodzenia, dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz dla małoletnich matek z dziećmi, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.

Placówka przy Al. Pod Kopcem 26 przeznaczona jest dla małoletnich matek z dziećmi, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.