Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”  jest jednostką w ramach, której działa sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego  świadczących specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia do 10 lat, dzieciom od 10 roku życia i młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji oraz zaburzenia psychiczne, a także małoletnim dziewczętom w ciąży oraz małoletnim matkom z dziećmi, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.
Centrum zapewnia obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną placówek działających w sześciu różnych lokalizacjach Miasta Krakowa:
1)   przy ul. Parkowej 12 przeznaczona dla 14 wychowanków
2)  przy ul. Parkowej 12b przeznaczona dla 10 wychowanków
3)   przy ul. Działkowej 24 przeznaczona dla 12 wychowanków
4)   przy ul. Świętego Benedykta 11 przeznaczona dla 6 wychowanków
5)  przy ul. Aleja Pod Kopcem 10a przeznaczona dla 14 wychowanków - dzieci od 0-6 lat oraz małoletnich dziewcząt w ciąży
6)  przy ul. Aleja Pod Kopcem 26 przeznaczona dla 12 wychowanków – małoletnich matek z dziećmi.
 
Placówki wchodzące w skład Centrum mają charakter specjalistyczno-terapeutyczny, obejmują bowiem opieką i wychowaniem dzieci od 0-10 lat pozostawione bez opieki rodziców, dzieci od 10 roku życia i młodzież, sprawiającą trudności wychowawcze związane z kryzysem wieku dojrzewania, konfliktami rodzinnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocji oraz zaburzeniami psychicznymi w tym: stany depresyjne, stany lękowe, fobie szkolne, próby samobójcze.
Centrum zostało utworzone przez Radę Miasta Krakowa z przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” działającej nieprzerwanie do 1997r.
 
NASZYM CELEM JEST POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZINOM:
  • w uzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i odpowiedniej do wieku dziecka opieki specjalistycznej,
  • w minimalizowaniu zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania,
  • w nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością oraz napięciem emocjonalnym,
  • w redukcji poziomu agresji i umiejętnym rozładowaniu gniewu,
  • w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych,
  • w poprawie relacji: dziecko – rodzic, rodzic – dziecko,
  • w przezwyciężeniu problemów wychowawczych wieku dojrzewania
  • w odpowiednim przygotowaniu do macierzyństwa i porodu – małoletnim dziewczętom w ciąży,
  • w nabywaniu umiejętności odpowiedniej opieki nad swoim dzieckiem – małoletnim matkom z dziećmi.
 

Wizja

Specjalizacja

Prowadzimy wysoko wyspecjalizowaną działalność opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną dla dzieci od 0-6 lat, dla dzieci od 10 roku życia i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocji oraz innymi zaburzeniami psychicznymi jak fobie szkolne, stany depresyjne, stany lękowe, próby samobójcze oraz dla małoletnich dziewcząt w ciąży i  małoletnich matek z dziećmi, które z różnych powodów zostały pozbawione opieki i wsparcia ze strony rodziców bądź opiekunów.

Edukacja

Zapewniamy swoim podopiecznym kontynuowanie edukacji na odpowiednim poziomie.

Rodzina

Pomagamy również rodzicom dzieci przebywających w Placówkach organizując dla Nich zajęcia indywidualne i grupowe oraz konsultacje.

Własne programy

Realizujemy swoje zadania w oparciu o własne programy wychowawczo- terapeutyczne dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników rozumiejących problemy i potrzeby młodego człowieka.

Aktualności

Od 1 stycznia 2016r. w ramach Centrum działają nowe placówki: dla dzieci od 0-6 lat i dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz dla małoletnich matek z dziećmi.

  • 2 stycznia 2016

Z dniem 1 stycznia 2016r. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy położona w Krakowie przy ul. Aleja Pod Kopcem 10a oraz nowa placówka położona przy ul. Aleja Pod Kopcem 26 weszły w skład Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”. Placówki te  przeznaczone są dla dzieci od 0- 10 lat pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki ze strony rodziców, dla małoletnich dziewcząt w […]

Czytaj więcej
vgr24h365.net