Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”  jest jednostką w ramach, której działają trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze  świadczące specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji oraz zaburzenia psychiczne.
Centrum zapewnia obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną placówek działających w trzech różnych lokalizacjach Miasta Krakowa:
1)   przy ul. Parkowej 12 przeznaczona dla 24 wychowanków
2)   przy ul. Działkowej 24 przeznaczona dla 12 wychowanków
3)   przy ul. Świętego Benedykta 11 przeznaczona dla 6 wychowanków
 
Placówki wchodzące w skład Centrum dysponują 42 miejscami i mają charakter specjalistyczny, obejmują bowiem opieką i wychowaniem dzieci i młodzież w wieku od 10 roku życia, sprawiające trudności wychowawcze związane z kryzysem wieku dojrzewania, konfliktami rodzinnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocji oraz zaburzeniami psychicznymi w tym: stany depresyjne, stany lękowe, fobie szkolne, próby samobójcze.
Centrum zostało utworzone przez Radę Miasta Krakowa z przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” działającej nieprzerwanie do 1997r.
 
  • w minimalizowaniu zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania,
  • w nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością oraz napięciem emocjonalnym,
  • w redukcji poziomu agresji i umiejętnym rozładowaniu gniewu,
  • w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • w poprawie relacji: dziecko – rodzic, rodzic – dziecko,
  • w przezwyciężeniu problemów wychowawczych wieku dojrzewania

Wizja

Specjalizacja

Prowadzimy wysoko wyspecjalizowaną działalność opiekuńczą, wychowawczą                  i terapeutyczną dla dzieci od 10 roku życia i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocji oraz innymi zaburzeniami psychicznymi jak fobie szkolne, stany depresyjne, stany lekowe, próby samobójcze.

Edukacja

Zapewniamy swoim podopiecznym kontynuowanie edukacji na odpowiednim poziomie, w tym w szkole gimnazjalnej znajdującej się na terenie placówki przy ul. Parkowej 12..

Rodzina

Pomagamy również rodzicom dzieci przebywających w Placówkach organizując dla Nich zajęcia indywidualne i grupowe oraz konsultacje.

Własne programy

Realizujemy swoje zadania w oparciu o własne programy wychowawczo- terapeutyczne dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników rozumiejących problemy i potrzeby młodego człowieka.

Aktualności

Wyróżnienie w konkursie Samorządu Województwa Małopolskiego 2014 „Amicus Hominum” wręczone

  • 7 stycznia 2015

W grudniu 2014r. dyrektor Jarosław Chodorowski otrzymał wyróżnienie w konkursie Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych. Wyróżnienie osobiście wręczył Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za przełamywanie stereotypów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywne działanie na rzecz […]

Czytaj więcej
vgr24h365.net